Bočni kafe sto No1

Jednostavan kafe sto potpuno svedenih linija idealan je za kombinaciju uz razlicite tipove fotelja i sofa ili pored kreveta
Njegova dinamika lezi u koso zasecenim ivicama ploče stola kao i u kupasto postavljenim oblastim nožicama koje se ka podu blago suzavaju. Može biti izardjen od najrazicitijih vrsta drveta koje će mu u zavisnosti od izbora dati potpuno različit karakter.

Dizajner

U'gre

Lansirana

2014

Dimenzije

w 33, l 49, h 50 cm

Težina

4.5 kg

2D ikone