Boris Bocina

Rođen 1988. u Beogradu, Srbija. Studirao je i diplomirao dizajn enterijera i nameštaja na istom odseku Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Od 2013. predaje na Fakultetu za dizajn u Beogradu, odsek za industrijski dizajn i dizajn enterijera. Pored dizajna enterijera i nameštaja, što je njegovo primarno područje delatnosti, značajan uspeh ima i na polju industrijskog, urbanog i grafičkog dizajna. Učestvuje na brojnim javnim tenderima iz ovih oblasti. Model je u tradiciji kreativnosti skandinavske i japanske racionalnosti koja se nadahnjujuće povezuje sa prirodnim bioničkim principima i logikom u oblikovanju drveta.

Boris Bocina Dizajn: