Polyline Kolekcija

Polyline kolekciju čine različiti tipovi kafe stolova , komoda i polica
Čitava kolekcija izrađena je u kombinaciji punog drveta i perforiranog i profilisanog čelika debljine 3 do 5mm ,ufalcovanog u drvenu konstrukciju. Čelik koji je na razičite načine savijan čini statičko, estesko-funkcionalni element svakog pojedinacnog komada. Ime kolekcije Poliline je proizišlo iz razigranosti oblika linija bocnih ivica celika.
Moguce je izbrati tip drveta kao i boju celika po RAl ton karti na svakom pojedniacnom komadu, tako da kupac može personalizovati izgled svog odabranog komada.

Kolekciju čine:

Polyline kafe sto No1
Polyline kafe sto No2 – mali
Polyline kafe sto No2 – veliki
Polyline HI-FI niska komoda
Polyline HI-FI visoka komoda
Poyline polica